Saltar a continguts

Associació de dones solidàries "Dona Pas"

Navegació

Menú principal

Festa del Comerç Just i la Banca Ètica

Imatge de complement Ampliar imatge
Què és el Comerç Just?

És un moviment que proposa un comerç que sigui just per a totes les parts que entren en un joc quan es produeix un intercanvi, i que permeti assolir als països del Sud el seu desenvolupament social i econòmic.

 

Imatge de complement Ampliar imatge

A molts dels països del Sud els ingressos de milions de families depenen de l’exportació de matèries primeres (cotó, cafè, cacau, te...) Però els preus els marquen les grans multinacionals que dirigeixen i controlen el comerç mundial. El criteri pel qual es regeixen és obtenir el màxim benefici econòmic a curt ternimi.

 

Imatge de complement Ampliar imatge

La creixen marginació de famílies camperoles i petits productors, l’explotació laboral, l’esgotament dels recursos naturals, la contaminació i la pèrdua de la diversitat biològica són algunes de les conseqüències d’aquest funcionament.

 

Imatge de complement Ampliar imatge

El Comerç Just promou una relació comercial diferent que garanteix un nivell de vida digna per a les famílies del Sud, té en compte valors ètics i mediambientals, enfront dels criteris exclusivament econòmics del comerç tradicional i es basa en els següents principis:

 

Imatge de complement Ampliar imatge

  • Creació d’oportunitats per a productors i productores en desavantatge econòmica.
  • Retribució digna pel treball.
  • Transparència en les relacions comercials i rendició de comptes.

Imatge de complement Ampliar imatge

  • Eradicació de l’explotació infantil.
  • Beneficis socials per a les comunitats productores.
  • Respecte del medi ambient.
  • Equitat de gènere: es dóna valor  i es recompensa el treball de la dona.

Què és la Banca Ètica?

La Banca Ètica és una alternativa als bancs convencionals; una altra forma d’estalviar i invertir que combina els beneficis socials amb els beneficis econòmics. Comptes d’estalvi, fons d’inversió o dipòsits a termini que pretenen l’ús ètic dels diners i aposten per empreses responsables socialment i ambiental. Una alternativa que agafa força en els temps que vivim avui en dia, ja que alguns dels responsables de l’actual crisi son els grans bancs i les seves transacions financeres amb grans corporacions.

 

La Festa del Comerç Just a Catalunya

La Festa del Comerç Just a Catalunya està organitzada per 6 entitats catalanes reconegudes pel seu treball en la promoció del Comerç Just i les finances ètiques.

 

Festa del Comerç Just i les Finances ètiques

Per tots aquests motius, des de l’any 2005, primer el Casal Pere III i després Dona Pas, organitzem la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica a Balaguer.